Debniaci systém Velox

Základným prvkom univerzálneho stavebného systému VELOX je štiepkocementová doska VELOX. Východiskovou surovinou na jej výrobu je guľatina ihličnatého dreva, tzv. drevitá štiepka, ktorá z celkového objemu dosky tvorí 89 %. Ďalšími komponentmi sú cement zaisťujúci pevnosť a súdržnosť dosiek a roztok vodného skla, ktorý stabilizuje dosky proti vlhkosti a zvyšuje ich odolnosť proti plesniam a hlodavcom.

 Výhody dosiek VELOX

Dosky VELOX preberajú vlastnosti dreva, takže sú veľmi dobre opracovateľné – je možné ich rezať, vŕtať, zbíjať klincami, frézovať, skrutkovať bez príchytiek. Poréznosť ich povrchu zaisťuje jednak vynikajúce spojenie s omietkou a betónom a zároveň dokonalé tlmiace vlastnosti a pohlcovanie hluku.

Dosky VELOX majú kartu bezpečnostných údajov podľa vyhlášky MPO č. 231/2004 Zb. Sú zaradené do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0. Tepelno-izolačné vlastnosti dosky VELOX sa v spojení s tepelno-izolačným materiálom (polystyrénom) mnohonásobne zvyšujú.

Dosky VELOX sa vyrábajú v širokej škále vyhotovení vzhľadom na individuálne požiadavky na tepelnú a zvukovú izoláciu stavieb. Komplexnosť stavebného systému je zaručená vlastnou výrobou štiepkocementových stropných a priečkových prvkov, špeciálnych spojovacích spôn pre výstavbu debnení a dodávkou oceľových priestorových nosníkov pre vystuženie stropov. Ponuku rozširujú výrobky so špeciálnym využitím na protihlukové opatrenia.

Na stiahnutie

Cenník Velox 2020

Paste your AdWords Remarketing code here