Den Braven

Výrobca stavebnej chémie a systémových riešení pre stavebníctvo a priemysel.

V osemročnej histórii firmy Den Braven SK s.r.o. sa Vám dostáva do rúk ďalší nový spracovaný cenník výrobkov a taktiež nová prezentácia na internete. Svojim obsahom, koncepciou a komplexnosťou informácií nemá obdoby. Na nadchádzajúcu stavebnú sezónu je tu prezentovaných okolo 230 typov produktov Den Braven, z toho viac než 20 zásadných noviniek, ako sú špeciálne PUR peny a izolačné pásy, moderné lepidlá, progresívne prísady do stavebných hmôt a pod., ktoré dopĺňajú už existujúce systémy riešenia. Ako novinku sme zaradili praktického sprievodcu v podobe technických informácií a schém s názvom Den Braven Expert.

Informácie o produktoch Den Braven: www.denbraven.sk

1. NAJŠIRŠÍ SORTIMENT
Rok čo rok rozširujeme portfólio svojich výrobkov a vy rok čo rok získavate nové možnosti. Nový cenník Den Braven je tá najlepšia odpoveď na stúpajúce nároky zákazníkov.

2. TRADÍCIA VÝROBY OD ROKU 1974
Náš nový cenník je doslova nabitý stavebnými tmelmi, silikónmi, lepidlami a polyuretánovými penami. V každom výrobku je ukryté naše „know–how“, ktoré v posledných 30 rokoch v odbore získala naša materská holandská spoločnosť Den Braven Sealants so sídlom v Oosterhoute. Vďaka širokému výberu produktov si pre svoju aplikáciu vždy vyberiete ten najlepší tmel, silikón, lepidlo alebo polyuretánovú penu.

3. VYSOKÁ KVALITA
Den Braven trvalo investuje do rozvoja kvality výrobkov, služieb a logistiky. Špičková kvalita je pre nás samozrejmosťou. Využívame výhody nových informačných systémov. Neustále zdokonaľujeme vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu. Rovnako rozširujeme skladovacie priestory vybavené modernou manipulačnou technikou.

Paste your AdWords Remarketing code here