Fakro

Strešné okná Fakro

Vysoká kvalita výroby, ľahkosť a bezpečnosť používania ako aj inovatívne riešenia umožňujú výber vhodného strešného okna FAKRO pre všetkých užívateľov. Strešné okná FAKRO sa vyrábajú z najkvalitnejších surovín pomocou najnovšej technológie, čo garantuje trvácnosť, bezpečnosť, funkčnosť a veľmi dobré termoizolačné vlastnosti.

Kyvné

- os otáčania v polovici výšky okna
- zabezpečuje vetranie a presvetlenie miestnosti

So  zvýšenou osou otáčania
- os otáčania umiestnená nad polovicou výšky okna
- dolná časť krídla plní úlohu výklopného okna a horná zabezpečuje dodatočné presvetlenie

Výlezové
- okno výklopnej konštrukcie otvárané nabok o 90o
- otváranie na pravú alebo ľavú stranu

Balkónové okno
-  novátorské, veľké strešné okno, v ktorom otvorené krídla tvoria balkón.
- horné krídlo je otvárané nahor a dolné dopredu, čím je umožnený dobrý prístup do výklenku balkóna

Kyvno-výklopné
- okrem vetrania a presvetlenia zabezpečuje aj voľný prístup k oknu a široký výhľad do okolia
- otváranie dvoma spôsobmi: kyvne a výklopne

Do zoskupení
- okná montované v zoskupení s inými oknami

Neštandardné
- oblúkové okno
- neštandardné tvary a oplechovanie

Pri odbere strešných okien je možné dohodnúť množstevné zľavy podľa množstva odberu.