Rigips EPS. Polystyrénové produkty

Penový polystyrén patrí medzi najpoužívanejšie tepelne izolačné materiály. Dlhodobé úspešné používanie tepelných izolácií z penového polystyrénu na celom svete dokázalo, že výrobné vlastnosti EPS je možné výhodne využiť v celej rade stavebných konštrukcií, najčastejšie pre tepelné izolácie striech, fasád, podláh a stropov. Optimálnym riešením je vytvorenie súvislého izolačného opláštenia budovy bez tepelných mostov. Táto požiadavka sa týka nielen strechy a stien, ale samozrejme taktiež konštrukcií v styku so zeminou akými sú oblasť sokla, suterénne steny a podlahy, prípadne základové dosky.

– bližšie informácie o tovare na www.rigips.sk

Paste your AdWords Remarketing code here