Šalovacie tvárnice Tech Stav

Betónové tvárnice Tech Stav

Na jednoduchú výstavbu základav či múrov sú ideálne betónové tvarovky. Certifikovaná betonárska výroba Tech Stav Trnava.

Na šalovacie betónové tvárnice poskytujeme objektové zľavy podľa množstva odberu.


Debniace dielce

Stĺpové dielce

Ekonomické dielce

Vlnkové dielce

U-profily

Striešky

Priečkové tvárnie

Nosné tvárnice

Na stiahnutie

Cenník Tech Stav 2020

Paste your AdWords Remarketing code here